artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługuje:

Cezary Jankowski
e-mail: dyrektor@mzgkim.pl
tel.  (+48) 24 252 31 43