artykuł nr 1

Kontakt

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach

ul. Paderewskiego 3
99-340 Krośniewice

Tel. +24 252 31 43
e-mail: sekretariat@mzgkim.pl


NIP: 775-000-08-87
REGON: 610028437

MZGKiM w Krośniewicach
MZGKiM w Krośniewicach

Lokalizacja na mapie: